Poseidon Tech Sheet

PDF document of Poseidon Work Class ROV Tech Sheet